Menu

Generalforsamling 2020

image
JJ
06. marts 2020 kl. 17:09
Der afholdes ordinær generalforsamling i fodboldafdelingen onsdag d. 18. marts kl. 19.00 i klubhuset

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

Punkt 1:        Valg af dirigent

Punkt 2:        Valg af 2 stemmetællere.

Punkt 3:        Formandens beretning v/ formand Jacob Jørgensen

Punkt 4:        Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab og status for 2019.

Punkt 5:        Kassereren fremlægger budget for 2020

Punkt 6:        Behandling af indkomne forslag.

Punkt 7:        Valg til bestyrelsen:

a) Valg af Formand (2 år)

- Jacob Jørgensen (ønsker ikke genvalg)

b) Valg af Sekretær (2 år)

- Kenneth Westerberg-Christensen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Majbritt Lindberg

c) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

- Ulrik Enevoldsen (ønsker genvalg)

d) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

-Bestyrelsen foreslår Jakob Hammerum 

e) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

Bestyrelsen foreslår Jacob Jørgensen                                                              

Punkt 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år)

- Morten Kristensen (villig til genvalg)

- Henrik Krogh (ønsker ikke genvalg)

Punkt 9: Valg af 2 revisorer (1 år)

- Svend Erik Bodi (villig til genvalg)

- Lars Bomholt (villig til genvalg)

Valg af revisorsuppleant (1 år)

 - Lars Kofoed (villig til genvalg)

Punkt 10: Eventuelt.