Menu

DBU Børneklub

IF Frem Bjæverskov er DBU Børneklub

Børnefodbolden er fundamentet for dansk fodbold. I børnefodbolden skabes fundamentet for livslang kærlighed og tilknytning til sporten. Dette gælder både for dem, der udvikler sig til landsholdsspillere og dem, som nyder motionen og fællesskabet på det lokale serie- eller motionsfodboldhold.

I børnefodbolden møder man måske for første gang foreningslivets betydning. Man oplever den dannelse det giver og det helt særlige fællesskab. Derfor er børnefodbolden vigtig – måske det allervigtigste…

Med vores nye titel som DBU Børneklub viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden. Nu og i fremtiden vil vi arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn. Det betyder bl.a. at vi:

 • Prioriterer børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
 • Har tilsluttet sig DBU’s børnesyn og arbejde på at efterleve det
 • Nedskrevet og vedtaget en børnepolitik
 • Tilknyttet en børneudviklingstræner

DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn, og det mål vil vi i IF frem Bjæverskov gerne bidrage til.

Det er ikke nyt, at børn har rettigheder eller at synliggøre, at de har. Børns rettigheder har FN gennem deres børnekonvention italesat i mange år.

DBU’s nye Børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter inspireret dels af FN Børnekonvention og dels af et EU-baseret forskningsprojekt kaldet ICoachKids. Hvor FN’s børnekonvention beskriver barnets grundlæggende rettigheder som menneske, er børneløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sammenhænge.

Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn. Vi har derfor defineret et regelsæt og en vejledning til vores trænere, som de følger i det daglige arbejde med børnene, både til træning og i kamp.

 • At vi altid sætter spilleren i centrum
 • Give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser hver gang de spiller fodbold.
 • At der er plads til alle, uanset niveau.
 • At fodbold skal være sjovt.
 • at der er en pædagogisk tilgang til fodbold, hvor børnenes trivsel, tryghed og sammenhold prioriteres.
 • At alle føler de bliver set, hørt og forstået.
 • At den individuelle udvikling kommer før resultatet.
 • At træneren arbejder efter en aldersrelateret metodik og tilgang til børnetræningen.
 • At træningen er effektiv i forhold til aktivitet og pauser.
 • Alle børn har ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination.
 • Forældre er nøglesamarbejdspartnere.
 • Børn er først og fremmest børn.
 • Man er en del af et fællesskab.
 • Vi skaber trygge sociale rammer.
 • Vi sikrer vi os at vi efterlever DBU's 10 børneløfter

DBU'S BØRNERETTIGHEDER

 • Alle børn har ret til fodbold
 • Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 • Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 • Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
 • Alle børn har ret til et godt børneliv
 • Alle børn har ret til at være en del af noget større
 • Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse
 • Alle børn har ret til selv at vælge
 • Alle børn har ret til social sikkerhed
 • Alle børn har ret til børneopdragelse
 • Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
 • Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

Du kan læse mere om DBU’s børnerettigheder her:

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/

 

Kontaktpersoner:

Børneklubansvarlig Jakob Carit Hammerum jakobh@bjaeverskovfodbold.dk

Børneudviklingstræner Jens Brøchner Jensen  jens@bjaeverskovfodbold.dk

Børneudviklingstræner assistent Brian Søndergaard Jensen

Luk