Menu

Vision 2020

 

IF Frem Bjæverskov Fodbold – Vision 2020

”Den orange tråd”

Indledning

Vision 2020 – ”Den orange tråd” er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes mod til år 2020. Visionen er opdelt i fire afsnit, hvor alle er afhængige af hinanden: Sportsligt, økonomisk, administrativt og socialt.

 

Sportslig målsætning

IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor der er plads til alle, uanset køn, religion eller fodboldmæssige kunnen. Nye spillere er altid velkomne i klubben, uanset hvornår de starter.

 

Alle spillere skal have mulighed for at have det sjovt, udvikle sin fodboldmæssige kunnen og udvikle sociale forbindelser med sine kammerater.

 

I IF Frem Bjæverskov Fodbold skal spillerne have mange boldberøringer, derfor skal de yngste spillere spille på mindre baner og ved træning skal der være mindst en bold per spiller til rådighed.

 

Klubben vil konstant arbejde for at styrke træner- og lederrekrutteringen og sikre, at alle trænere opnår de nødvendige kompetencer, der sikrer en konstant udvikling for den enkelte spiller.

 

Klubben udvikler et træningsmiljø, hvor alle trænere har kendskab til træningsmetoder, og en plan for, hvordan og hvad der skal trænes på de enkelte årgange.

 

Trænere arbejder tæt sammen i en struktur, der sikrer en solid og tryg overgang for den enkelte spiller, når der rykkes videre op i årgangen, så ungdomsspillerne fastholdes i klubben. Især skal der sættes fokus på overgangen fra børne-/ungdomsholdene til senior.

 

De spillere, der har niveau til at blive udfordret mere end klubben kan tilbyde, og som har talentet, skal vi sikre, på en god og ordentlig måde kommer til en anden klub. Vi skal sikre, at spilleren, der forlader klubben, får lyst til en dag at vende tilbage. Dette sker ved at sige ”på gensyn” i stedet for ”farvel”. Vi bakker op om DBU’s retningslinjer for, hvornår og hvordan et klubskifte bør finde sted.

 

Der skal skabes dialog med andre lokale klubber om klubskifte og samarbejde om f.eks. afholdelse af træneruddannelse.

 

Der arbejdes på tilgang og fastholdelse af spillere til seniorafdelingen. Det forventes at der er minimum to seniorhold, med førsteholdet i serie 1.

 

For de yngste årgange i klubben (til og med U12-hold) planlægges og gennemføres træningen i tråd med DBU’s holdninger og handlinger, som sikrer fokus på det sociale element på holdet/årgangen.

 

I 2020 har klubben ungdomshold på alle årgange, på drengesiden. Der arbejdes på at få flere piger til at spille fodbold, så der minimum er pigehold på to årgange. Alle hold spiller på højest mulige niveau, med udgangspunkt i spillermaterialet på årgangen.

 

 

 

I børne- og ungdomsfodbold spilles efter ”HAK” princippet, det vil sige, at en spiller spiller mindst halvdelen af de kampe han/hun er med i.

 

IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor vi fokuserer på spillernes spillemæssige udvikling, og mindre på kampresultater.

 

I IF Frem Bjæverskov Fodbold spiller vi ”Fair Play”. Vi behandler trænere, spillere, forældre, dommere og modstandere med respekt.

 

Økonomisk målsætning

Klubben skal arbejde for en sund og velbalanceret økonomi. Vores udgifter skal stå mål med vores indtægter, og vi skal altid prioritere sportslige aktiviteter frem for administrative udgifter.

 

Klubben skal have et udbygget velfunderet sponsorgrundlag lokalt, hvor der er skabt et netværk med og blandt de lokale erhvervsdrivende. Klubbens sponsorer støtter klubben med økonomisk og moralsk støtte til at sikre klubbens sportslige målsætning, bl.a. ved at muliggøre stævnedeltagelse, materialeindkøb og lignende.

 

Klubben arbejder løbende med udvikling af aktiviteter, der kan synliggøre sponsorernes samarbejde med klubben, samtidig med at det giver sponsorerne mulighed for at opbygge et internt netværk i lokalområdet.

 

Administrativ målsætning

Klubben er funderet lokalt med mange frivillige, hvor rigtigt mange gør lidt. Der er mange om at løfte de forskellige opgaver, hvilket betyder, at flere har lyst til at bidrage med hjælp indimellem.

 

En række udvalg med frivillige støtter op om arbejdet i klubben, bl.a.:

 

  • medvirker til drift af klubhus, som er omdrejningspunktet for klubbens fælles ånd
  • sikrer løbende uddannelse og arrangementer for klubbens dommere
  • sikrer, at spillere opfører sig ordentlig, såvel udenfor som på banen.
  • gennemfører arrangementer/stævner for ungdomsholdene

 

Social målsætning

Klubben er et godt sted at være for unge som ældre.

 

Klubben samarbejder med lokale aktører om at involvere og engagere de lokale unge i foreningslivet. Alle ledere i klubben er opmærksom på deres funktion som rollemodel for de yngre medlemmer, og derved skabes en stærk integration af byens unge og ældre. De unges sociale liv styrkes ved at deltage i klubbens arrangementer og aktiviteter på tværs af køn og alder. Klubben samarbejder med Køge kommune om at støtte social-/økonomisk svagt stillede familier.

 

Forældre til spillere i klubben påtager sig de pligter, som følger med, når de har børn i klubben. Derved sikres, at forældrene føler et fællesskab med andre fra byen, og der opnås ejerskab af klubben og klubbens aktiviteter.

 

Bjæverskov Fodbold – januar 2015

Luk