Menu

Generalforsamling 2021

image
15. februar 2021 kl. 08:46
Ordinær generalforsamling onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19.00

Grundet de nuværende Covid-19 restriktioner vil årets Generalforsamling blive afholdt på Microsoft Teams.

Tilmeldingen foregår via KampKlar eller via linket nedenfor.
https://kluboffice.dbu.dk//DBU/Activity?id=206966&clubid=967

Efter tilmelding vil man modtage en bekræftelse med et link til mødet.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Formandens beretning v/ formand Jakob Hammerum

Punkt 4: Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab og status for 2020

Punkt 5: Kassereren fremlægger budget for 2021

Punkt 6: Behandling af indkomne forslag

Punkt 7: Valg til bestyrelsen:

Valg af Næstformand (2 år)

- Jacob Jørgensen (villig til genvalg)

Valg af Kasserer (2 år)

- Helle Schmidt Bruhn Hansen (ønsker ikke genvalg)
- Bestyrelsen foreslår Henrik Baadsager Pedersen

Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

- Ulrik Enevoldsen (villig til genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

- Jens Brøchner Jensen (villig til genvalg)

Punkt 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år)

- Morten Kristensen (villig til genvalg)

Punkt 9: Valg af 2 revisorer (1 år)

- Svend Erik Bodi
- Lars Bomholt

Valg af revisorsuppleant (1 år)

- Lars Kofoed (villig til genvalg)

Punkt 10: Eventuelt


Vel mødt!

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Luk