Menu

Generalforsamling 2022

image
06. februar 2022 kl. 20:51
Ordinær generalforsamling onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Formandens beretning v/ formand Jakob Hammerum

Punkt 4: Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab og status for 2021

Punkt 5: Kassereren fremlægger budget for 2022

Punkt 6: Behandling af indkomne forslag

Punkt 7: Valg til bestyrelsen

  1. Valg af Formand (2 år)
  2. Valg af Sekretær (2 år)
  3. Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)
  4. Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

Punkt 8: Valg af suppleanter til bestysrelsen

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år)

Punkt 9: Valg af revisorer

  1. Valg af 2 revisorer (1 år)
  2. Valg af revisorsuppleant (1 år)

Punkt 10: Eventuelt

Luk