Menu

Generalforsamling 2023

image
Jacob Jørgensen
16. februar 2023 kl. 18:59
Fodboldafdelingen afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 8. marts kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere.
Punkt 3: Formandens beretning v/ formand Jakob Hammerum
Punkt 4: Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab og status for 2022.
Punkt 5: Kassereren fremlægger budget for 2023, herunder orientering og kontingentstigning.
Punkt 6: Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7: Valg til bestyrelsen:

a) Valg af Næstformand (2 år)
- Jacob Jørgensen (villig til genvalg)
b) Valg af kasserer (2 år)
- Henrik Baadsager Pedersen (villig til genvalg)

c) Valg af Sekretær (1 år)
- Majbritt Lindberg (ønsker at udtræde)

d) Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 år)
- Jens Brøchner Jensen (villig til genvalg)
- Nick Aagaard Thomsen (villig til genvalg)
- Bestyrelsen foreslår ligeledes John Fox Maule valgt

Punkt 8: Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Punkt 9: Valg af 2 revisorer (1 år)
Valg af revisorsuppleant (1 år)

Punkt 10: Eventuelt.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Luk